Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on CM Training Oy:n tietosuojaseloste, joka on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Viimeisin päivitys: 27.2.2024.

1. Rekisterinpitäjä

CM Training Oy
Y-tunnus: 3225461-1
Osoite: Itäkaari 28, 20750 Turku
Puhelin: 040 841 4868
Sähköposti: christian@cmtraining.fi
Verkkosivusto: www.cmtraining.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Christian Olkkola
Sähköposti: christian@cmtraining.fi
Puhelin: 040 841 4868

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan suostumus, sopimus, sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpitoon, sekä markkinointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkosivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, sosiaalisen median palvelujen tunnukset/profiilit, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tiedot säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia yllä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, mutta niitä voidaan julkaista asiakkaan suostumuksella. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle rekisterinpitäjän toimesta. Yhdysvaltoihin tietoja ei siirretä ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Tietojen käsittelyssä noudatetaan luottamuksellisuutta ja niitä käsitellään vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamist

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin asetuksen mukaisesti.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin asetuksen mukaisesti.